FYZIO NA MIERU

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €

ZDRAVÉ NôŽKY 

Cena:

1 dieťa /2 súrodenci/25 €

2 deti 30 €

3 deti 40 €

JOGA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 

Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €

FLY JOGA PRE RODIČOV A DETI

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 40 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

FLY JOGA PRE DOSPELÝCH

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 40 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

FLY JOGA PRE DETI

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 40 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

HODINA TANCA (všetky druhy tancov)

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €

DETI :

1 až 2 osoby 20 €

3 osoby  30 €

 

TERAPIA INDICKÝCH MISIEK  

Cena:

30 minút/15 €

PRÍPRAVA BUDÚCICH MANŽELOV NA ICH PRVÝ TANEC

Cena:

5 tréningov 150 €

FLY JOGA V NÍZKYCH ŠATKÁCH

 Cena:

1 osoba 25 €
2 osoby 30 €
3 osoby 40 €
4 osoby 40 €
5 osôb 40 €

sm systém 

 Cena:

1 osoba 25 €

 

15 + 5 =

11 + 13 =