Eva Čapková

Volám sa Eva Čapková a v štúdiu Balanse® som lektorkou Fly jogy pre deti i dospelých, vediem kurzy Tanca v rozprávke a venujem sa aj výučbe SM systému na individuálnych lekciách. Práca s deťmi ma nesmierne baví a napĺňa. Vyštudovala som odbor vychovávateľstvo na SPgŠ v Levoči. Neskôr som pôsobila ako vychovávateľka v základnej škole v malej obci Jakubany, kde som neskôr začala pracovať ako učiteľka. Mala som túžbu získať kvalifikáciu pre učiteľstvo a preto som odišla za vzdelaním do Nitry na UKF, kde som vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Deťom som sa venovala aj pár rokov v USA, kde som pôsobila ako opatrovateľka malých detí v rodinách. Po návrate domov som pôsobila ako učiteľka angličtiny na 1. stupni ZŠ v Poprade. Moje zdravotné problémy po pôrodoch ma priviedli k cvičeniu, ktorý je známy ako SM systém a vzdušnej jogy. Zdravé a nenáročné cvičenie som si natoľko obľúbila, že som sa rozhodla popri cvičení vzdelávať sa, s túžbou raz odovzdať svoje praktické a teoretické informácie dospelým a deťom, ktorým by toto cvičenie pomohlo. Moje súkromné hodiny dostali rýchly spád. Z časových dôvodov som musela začať so skupinovou výučbou Fly jogy a obmedziť výučbu SM systému, keďže práve toto cvičenie učím výlučne len individuálne. Po materskej dovolenke som svoje pôvodné zamestnanie tak trochu „preniesla“ do štúdia a lavice vymenila za hodvábne šatky, v ktorých deti sedia, ležia, no hlavne cvičia. Môj sen sa naplnil. Odovzdávam svoje informácie a aj pomoc ľuďom a deťom, ktorých naše cvičenia tešia a zdravotne im pomáhajú.
Školenia a certifikácie:
1. Kurz Spirální stabilizace. Základní cviky. Hlavní principy metody (2015, Trenčín)
2. Kurz Spirální stabilizace. Základní manuálni techniky. Cílené anatomické relaxační masáže s protažením svalů (2015, Trenčín)
3. Kurz metódy Spirální stabilizace páteře -detailní průběh svalových řetězcú jejich funkce (2016, Bratislava)
4. Kurz Spirální stabilizace páteře (2016, Bratislava)
5. Certificate of D-yogi Fly. Level 1 (2016, Brno)
6. Certificate of D-yogi Fly. Level 2 (2016, Brno)
7. Certificate of D-yogi Fly. Fly Acrobat (2018, Hradec Králové)
8. Certificate of D-yogi Fly.Fly Pilates (2018, Hradec Králové)
9. Certificate of D-yogi MAT MEDICAL Sports (2019, Uherské Hradiště)

Stanislava Adamjaková

Volám sa Stanislava Adamjaková a som učiteľka kurzov baletu pre deti v štúdiu Balanse® už rok a pol. Tancu sa venujem od svojich štyroch rokov. Som absolventkou Základnej umeleckej školy v odbore tanec a päť rokov som sa venovala aj hre na klavír. Potom som nastúpila na Súkromné konzervatórium v Košiciach, kde som ukončila štúdium absolutóriom. Počas štúdia som mala možnosť spolupracovať s tanečníkmi z celého sveta. Tancovala som na predstaveniach v Budapešti v spolupráci s významným choreografom Attilom Egerházim a jeho Székesfehérvári Balett Szinház, ale aj v Prahe, pri príležitosti International Dance Weeks 2018 v spojení s konzervatóriami zo Slovenska, ale aj okolitých krajín do spoločného predstavenia. Učeniu detí som sa začala venovať vo svojich osemnástich rokoch, keď som dostala príležitosť pracovať v Štúdiu Adriany Vrbovej v Košiciach. Okrem toho som učila na Súkromnej základnej umeleckej škole v Košiciach a na Základnej umeleckej škole v Štrbe. Tento rok som mala príležitosť spolupracovať s Baletní školou Terpsichore v Prahe pod vedením manželov Ďumbalovcov počas písania absolventskej práce, ale aj pri zdokonaľovaní pedagogických vedomostí. Tanec a učiteľstvo ma sprevádza celý môj život, preto som nesmierne šťastná, že v štúdiu Balanse® môžem pracovať.

Barbora Koterbová

Volám sa Barbora Koterbová a tanec s hudbou je pre mňa všetkým. Od septembra 2022 pôsobím v štúdiu BalanSe ako lektorka baletu. Moje prvé tanečné kroky začínali v rannom detstve v Tanečnej škole Trend Poprad, kde som absolvovala klasický tanec, tanečnú prípravu a prax. Pokračovala som na Základnej umeleckej škole v Poprade, v ktorej som dokončila štúdium klasického, ľudového i džezového tanca. Taktiež som navštevovala Základnú umeleckú školu Janka Silana V Poprade. Tam som sa venovala klasickému aj modernému tancu. Taktiež som absolvovala dejiny tanca i súborovú prácu. Počas celého obdobia som získavala tanečnú prax, ktorú by som rada odovzdala ďalej. Bola som zapojená do rôznych projektov, medzinárodných i lokálnych. Môj najväčší projekt sa týkal práve prepojenia toho, čo mám najradšej – tanec, tvorba a práca s deťmi. Spolupracovala som na tvorbe muzikálu ako tanečný choreograf, ktorý si pripravili deti a mládež z Popradu. Mám vyštudované pedagogické vzdelanie v obore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Svoje tanečné poznatky a skúsenosti som využila/aplikovala pri písaní bakalárskej a magisterskej práci. Svojou prácou by som chcela dosiahnuť to, čo tvrdil Waine Dyer: ,,Pri tanci nie je vašim cieľom dostať sa na určité miesto na parkete. Cieľom je užívať si každý krok. ,,

Daniela Sitková

Volám sa Daniela Sitková a v štúdiu Balanse® pôsobím ako lektorka baletných kurzov pre dievčatká predškolského veku. Tanec je mojou veľkou vášňou už od malička. Moje tanečné vzdelanie sa začalo na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzam. Následne som vyštudovala 6-ročné súkromné konzervatórium v Košiciach, pod vedením Kataríny Sninskej, kde som získala pedagogické minimum diplomovaného umelca. Už počas štúdia na strednej škole som sa aktívne venovala pedagogike klasického a moderného tanca vo viacerých tanečných štúdiách a v základných umeleckých školách. Rovnako mám za sebou absolvovanú interpretačnú prax v Štátnom divadle v Košiciach, ale tiež na iných významných scénach. Po ukončení štúdia na konzervatóriu som sa rozhodla pre život tanečného interpréta. Zamestnala som sa ako tanečník v hotely na Kanárskych ostrovoch. Po tanečnom úraze som sa však vrátila späť na Slovensko a začala som sa venovať pedagogike. Pôsobila som ako pedagóg na súkromnom konzervatóriu a na základných umeleckých školách. Aktuálne študujem tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Mojou prioritou je viesť lekcie baletu čo najefektívnejšie, naučiť dievčatká základne prvky a princípy baletu, správnu a zdravú motoriku tela i vnímať rytmus prostredníctvom kolektívnej práce. Mojím cieľom je motivovať malé balerínky k umeniu a jeho kreatívnym možnostiam. Záleží mi na tom, aby sa dievčatká počas lekcií cítili veselo a otvorene k zážitkovému učeniu sa baletu.

Antónia Bjalončíková

Volám sa Antónia Bjalončíková a v štúdiu Balanse® pôsobím ako lektorka kurzu Zdravé nôžky.

Mám vyštudovaný magisterský stupeň fyzioterapie na UPJŠ V Košiciach. Počas štúdia som pracovala v detských kúpeľoch Lučivná ako fyzioterapeut, kde som viedla deti pri skupinových aj individuálnych cvičeniach. Po ukončení štúdia na univerzite, som začala pracovať v súkromnom rehabilitačnom zariadení v Poprade.

Vo svojom voľnom čase milujem turistiku, cvičenie a prechádzky so psom.
Mám radosť, že v štúdiu Balanse môžem pracovať a dopomôcť tak deťom k ich zdravému vývoju.

Lucia Lučivjanská

Som lektorka power yogy a vyštudovanú mám predškolskú pedagogiku a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci. V štúdiu predškolskej pedagogiky naďalej pokračujem.
Akreditovaný kurz lektorov jogy som absolvovala v štúdiu YoGO v Bratislave.
Prácu s deťmi milujem a veľmi má napĺňa. Svoj voľný čas rada trávim v prírode s rodinou alebo pri dobrej knihe a šálke čaju.
U nás v štúdiu Balanse® vediem Fly jogu pre deti a dospelých, jogu pre deti a tiež aj power jogu pre začiatočníkov.
Tiež si u mňa môžete vychutnať terapiu za zvuku indických misiek a tiež čarovného gongu.

Iveta Rusnáková

Volám sa Iveta Rusnáková. Na Konzervatóriu v Košiciach som vyštudovala Hudobno-dramatické umenie a následne aj Tanec, obidva študijné odbory som ukončila absolutóriom. Po ukončení konzervatória som sa rozhodla ísť študovať učiteľstvo telesnej výchovy do Banskej Bystrice. Toto štúdium ma veľmi obohatilo, hlavne čo sa týka gymnastiky. Ešte počas štúdia na konzervatóriu som viedla detskú tanečnú zložku ľudového súboru Jahodná, následne som dva roky učila tanec na súkromnej základnej umeleckej škole v Košiciach. Po ukončení štúdia som sa vrátila do Popradu a začala som učiť tanec na základnej umeleckej škole v Spišskom Podhradí a o tri roky na to aj v Spišskom Hrhove. Na obidvoch školách učím dodnes, naši žiaci majú krásne úspechy. Venujem sa hlavne technikám klasického, moderného, ale aj ľudového tanca. Keďže mám ukončené aj kurzy kondičného trénera a trénera aerobiku, tak popri učení stíham aj trénovať v štúdiu Xbody v Kežmarku. V štúdiu Balanse® momentálne vediem kurzy baletu pre dospelých, ale plánujeme otvoriť aj kurz Contemporary či jazzového tanca, na ktoré sa veľmi teším. Milujem tanec, lebo je to najkrajší spôsob ako môže človek vyjadriť to, čo cíti.