Domov / Produkty / Pohľadnica

Pohľadnica

0,50 €

Balanse® pohľadnica úprimne a do sŕdc odovzdáva odkaz ľuďom. Odkaz od vás pre vašich blízkych. Skrýva v sebe život v meste, na dedine, život, ktorý plynie pokojne. Radosť prichádza k ľuďom v podobe vločiek padajúcich  z rozprávkovo-modrej oblohy. 

Štúdio Balanse® prichádza s niečím, čo vám síce zaberie pár minút, ale keď prijímateľ vyberie zo schránky vašou rukou napísané prianie, asi si ho priloží k srdcu a bude cítiť, že k nemu prišiel úprimný pozdrav. V dnešnej dobe, kedy bezhlavo klikáme a posielame  pozdravy cez sms správy a GIF pohľadnice, je naša pohľadnica ako klenot plný lásky. Učme aj naše deti napísať adresu, vymyslieť text rodine i známym, kúpiť známku na pošte a poslať pozdrav. Osobne byť pri tom, nie virtuálne. Srdce sa rozbúši všetkým. Odosielateľom, aj prijímateľom. 
– Pani na pošte sa usmeje. Dieťa sa usmeje a bude pyšné. Rodič sa usmeje a bude hrdý a dojatý. 
– My v štúdiu Balanse® budeme šťastní, že balans ide aj v takejto podobe na správne miesta. 
– Pohľadnice si môžete zakúpiť priamo v našom štúdiu. Cena za kus je 0,50 centov.