Event Timeslots (5)

Utorok
-
Fly joga deti
Evka + Lucka

Piatok
-
Fly joga deti
Evka + Lucka

Utorok
-
Fly joga deti
Evka + Lucka

Štvrtok
-
Fly joga deti
Evka + Lucka

Streda
-
Fly joga deti
škôlkari / Lucka