JOGA PRE DETI

160,00 

Termín kurzu je: od septembra

Štúdio Balanse® je športová organizácia podporujúca pravidelné športovanie detí a mládeže. Oficiálne je zapísané aj v Registri právnických osôb v športe Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzovné na dieťa navštevujúce naše kurzy si tak môže rodič, ako zamestnanec, uplatniť u svojho zamestnávateľa. Príspevok na pravidelnú športovú činnosť detí bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Po odoslaní Vašej objednávky Vám následne zašleme konkrétne informácie ku kurzu.

Kategórie: , ,

Popis

Detská joga zlepšuje telesnú kondíciu a podporuje ďalší rozvoj hrubej motoriky. Veľkým pozitívom je, že v detskej joge deti medzi sebou nesúťažia. Nevedieme ich k tomu, aby napodobňovali ostatné deti, ale aby sledovali seba a aby počúvali svoje telo. Deti sa pri cvičení jogy učia sústrediť na prítomný okamih, čím si trénujú svoju trpezlivosť, ktorá je v živote veľmi dôležitá.

Detská joga sa cvičí pozvoľna vzhľadom na anatomické danosti detí (štíhle, obéznejšie) a vždy len toľko a koľko to deťom dovolí. Nikdy nevytvárame žiadne násilie. Ásany majú názvy zvieratiek, rastlín, prírodných útvarov. Všetky sú deťom blízke, preto ich rady napodobňujú.

Dôležitou súčasťou jogy je dýchanie, ktoré aktívne zapájame aj do detských hodín.
Je veľmi zdravé a dôležité, aby sa dieťa vedelo naučiť pracovať so svojím dychom.
Deti sa vďaka tomu vedia upokojiť a znížiť aj svoje vnútorne napätie.
Správne dýchanie pôsobí tiež aj na zdravé postavenie chrbtice.

Záver hodiny je vždy spojený s príbehom a relaxáciou so zvukmi indických misiek (viac informácií o účinkoch indických misiek nájdete na hlavnej stránke v položke Liečivé spievajúce misky).

Deťom počas hodiny aj po nej podávame čistú vodu, ovocie a zdravú maškrtu.